fredag 8 maj 2015

Ett sista inlägg

Hej!
Den sista tiden har jag varit dålig på att uppdatera bloggen och nu blir det ett sista kort inlägg.

Jag byter arbete och vill bara önska alla elever och föräldrar lycka till framöver. Det är så många bra pedagoger på skolan som kommer att se till att era barn har en bra skolgång på Södra Ängby många år framåt.

Jag tar med mig många erfarenheter till mitt nästa jobb som blir på Akalla Grundskola.

Hälsningar

Johan

måndag 26 januari 2015

Samordnare på Fritids

Hej!
Som ni vet har vi samordnare i varje arbetslag som representerar skola och fritids. I och med att Jennifer Björkman har slutat hos oss har Anneli Halvarsson tagit över den rollen nu under våren. Samordnarna för vårterminen 2015 ser ut som följande:

Samordnare på F-3
Arbetslag F-1
Pia Thuresson och Annika Svensson

Arbetslag 2-3
Julia Mörk och Anneli Halvarsson

onsdag 14 januari 2015

Vårterminen 2015

Nu har vårterminen kommit igång och alla barn och personal är på plats. Det känns spännande med en ny termin och nya utmaningar framför oss.

Som ni vet har vi några nya i personalen nu i vår som behöver lite tid för att komma in i arbetet på ett bra sätt. Jag hoppas att vi alla hjälps åt så att de känner sig välkomna och kan fokusera på uppdraget här på skolan.

Imorgon (torsdag 15/1) har vi terminens första APT då vi stänger lite tidigare som vanligt. Jag hoppas att ni kan hämta barnen till 15.45. Vårens APT-tider finns sedan tidigare på skolans hemsida.

Datumen i vår då vi har APT och stänger 15.45 är:
15/1
12/2
19/3
23/4
28/5

Utvecklingssamtalen
Vi håller som bäst på att förbereda för vårens utvecklingssamtal som kommer att vara ett gemensamt samtal för både skola och fritids. Samtalen kommer att kortfattat  följa upp IUP:n från i höstas, men fokus kommer att vara på den sociala biten. Vi har som målsättning att även låta eleverna vara med och styra samtalen (elevledda samtal) beroende på åldern på barnen. Det finns inga skriftliga omdömen till de här samtalen eftersom dessa bara skrivs en gång per läsår och det sker senare på våren som underlag till utvecklingssamtalet på hösten. Målsättningen är att alla samtal ska vara klara till påsklovet.

Skolåren 4-6 har hemstudiedagar när utvecklingssamtalen genomförs men för F-3 är det inte aktuellt utan samtalen genomförs löpande under skoldagen. När hemstudiedagarna genomförs kan de bli så att vissa praktiskt/estetiska ämnen blir inställda eftersom undervisande lärare har utvecklingssamtal då.

Aktiviteter
Det som vanligt att vara en vernissage i vår då vi visar upp lite av vad barnen har arbetat med under våren både på skolan och fritids och inte minst vad som har gjorts inom det gemensamma TEMA-arbetet som görs inom varje årskurs. Vernissagen är den 7 maj mellan 15-17.

Jag hoppas även att vi ska kunna ha Stor-röris några gånger under våren och även göra några fadderaktiviteter så att barnen får träffas mellan skolåren också

Skolan kommer att ha några trygghetsdagar som ni får fortlöpande information om från mentorerna.

Nytt för i vår är även att skolan kommer att uppmärksamma Pi-dagen 14/3, världsbokdagen 23/4 och sedan kommer vi att ha någon form av hälsodag.

År 3
När man går i år tre så genomför man nationella prov i matematik och svenska och svenska som andra språk. De får börjas genomföras den 9/3 och vara klara den 15/5. På skolverkets hemsida kan ni läsa mer om de nationella proven.

Förra året införde skolan en ny policy och det är att det görs nya klasser till år fyra. Det har varit en längre process som ledde fram till det förra året. Information om hur det kommer att gå till skickas ut under våren till de som har barn i just år 3.

Nu i januari börjar även skolvalsperioden i Stockholm. Det innebär att alla som ska börja i förskoleklass till hösten gör sitt val i stadens e-tjänst för skolval. Det är även den tjänsten som ska användas när man vill byta skola när det handlar om kommunala skolor. För att visa upp vår verksamhet kommer vi att ha ett informationsmöte (F-9) den 29/1 18.30. Det kommer även att vara ett öppet hus (4-9) den 7/2 men det berör inte F-3 och eleverna blir inte kompensationslediga som de äldre eleverna blir.

Jag hoppas att det blir en bra termin för alla elever på F-3.

//Johan

måndag 24 november 2014

December

Hej!
Veckorna går så snabbt och snart är vi inne i december. Första advent är bara 1 vecka bort.

Vi har nu sammanställt så långt som det går antalet barn som kommer att vara på Fritids i samband med jul- och nyårshelgerna. Om det blir väldigt få barn några dagar så kommer vi att ta kontakt med de som har anmält behov av fritids för att verkligen stämma av tiderna stämmer. Av erfarenhet vet vi att det är många som inte kommer trots att de har anmält sig. Risken finns att det kanske bara blir ngt barn som är på plats vissa dagar och då vill vi kunna planera för det också.

Det som är lite annorlunda till våren är att vi börjar med en planeringsdag för hela skolan onsdagen den 7 januari och då skolan är helt stängd. De som har behov av fritids den dagen pratar med personalen och då får man fylla i en blankett med barnens tider och kontaktuppgifter som blir anmälan till Fritids den dagen. Omsorgen kommer att vara på Blackebergsskolan den 7/1. Vi hjälps åt med varandras barn de gånger som skolorna stänger helt. Vi hade barn från Blackeberg hos oss bl a på höstlovet när de hade stängt för planering.

Lucia närmar sig med stormsteg och som vanligt kommer vi att fira den på skolan på morgonen den 12/12. Det stora luciatåget (3-9) går först i ljushallen med start 7.30 och det lilla tåget (F-2) börjar 8.45. Som vanligt avslutar F-3 med luciafika i våra lokaler.  Treorna fikar direkt efter det stora luciatåget. År tre får separat information direkt från personalen på i år 3. Tiderna är preliminära än så länge men det kommer att spikas så snart som möjligt. Men utgå ifrån att det är tiderna ovanför som gäller.

De äldre eleverna har Elevens vals vecka nu till veckan och som innebär att vissa praktiskt estetiska ämnen utgår just i veckan. År två kommer även att åka och simma med Maggan (idrottsläraren) då hon kommer att bedöma deras simkunnighet. De som behöver träna extra kommer att få simundervisning under vårterminen.

Vi kommer att ha en trygghetsdag den 2/12. Dessa dagar är oftast väldigt uppskattade av alla elever på skolan.

Det är även dags för APT den 4/12 och då stänger vi som vanligt 15.45 så att alla kan vara med på mötet. Vi uppskattar verkligen att ni har möjlighet att hämta era barn tidigare de gånger som vi har våra arbetsplatsträffar.

Föräldrarådet har inte träffats så ofta den här terminen, men det ska vi ändra på till våren. Hur som helst är det dags för ett föräldraråd den 11/12 och då kommer vi att presentera datum för våren och även förslag på innehåll.


fredag 31 oktober 2014

November

Idag förbereds det för Halloweendisco i eftermiddag på fritids. Både barn och personal är utklädda och redo för lite party.

Halva höstterminen har nu gått och både elever och personal har fått en liten paus i och med höstlovet.

På torsdag till veckan är det dag för APT då vi stänger 15.45 för att planera vår verksamhet. Gör gärna en extra notering i era kalendrar så att ni kan hämta barnen i tid. Den gemensamma tiden som vi har tillsammans i personalgruppen är jätteviktig.

Senare i november kommer vi även att skicka ut en enkät för att utvärdera fritidsverksamheten nu i höst. Den görs 2 gånger per läsår och ligger sedan till grund för planeringen den kommande terminen.

Häromveckan hade vi även en trygghetsförmiddag som var lyckad. Själv var jag med en förskolegrupp och elever från år 8 och då vi pratade om att alla ska få vara som är. Vi tittade på filmen  http://www.ur.se/Produkter/155120-Vara-vanner-Far-Gabriel-vara-prinsessa och hade en diskussion om vad som hände i filmen.

Vi avslutade dagen med att leka på skolgården, bl a Alla ekorrar byter bon. Det är roligt att se de äldre barnen när de leker med sexåringarna. Alla verkar uppskatta de stunderna.

I november kommer det att vara ett elevråd som ska handla om hur vi tillsammans kan göra så att toaletterna ska bli trevligare att använda hos oss på F-3. Det är ett återkommande problem som vi får hjälpas åt med.

Lucia närmar sig och planeringen inför luciatåget är i full gång.söndag 28 september 2014

Höstterminen 2014

Nu har skolan varit igång ca 1 1/2 månad och jag tänkte väcka den här bloggen till liv igen. Det har varit nya rutiner på skolan nu i höst i och med att vi har börjat med att ha morgonfritids utomhus. Arbetslaget är även det uppdelat i två mindre arbetslag (F-1 och 2-3) för att möjliggöra samverkan och samarbetet bättre.

Våra nya rutiner och mötesformer som vi har nu kommer vi kontinuerligt att följa upp för att se hur de fungerar för att ev. göra någon justering för att det ska bli bättre.

Lärarna håller som bäst på att genomföra utvecklingssamtalen med eleverna. Skälet till att de ligger så tidigt på terminen är att eleverna ska få en IUP som de kan arbeta efter resten av läsåret. Samtalet som kommer att hållas på vårterminen sker tillsammans med fritids.

Som Jan (skolans rektor) har nämnt på informationsmötet i höstas så deltar vi i PRIO (ett utvecklingsarbete) för att förbättra skolan resultat. Ett av områdena som vi kommer att arbeta med är just Samverkan mellan skola och fritids och som berör oss på F-3 lite mer eftersom fritidsverksamheten främst finns där. Det känns jättebra att vi fortsätter att utveckla fritids tillsammans med skolan.

Vi hade APT förra veckan och då var det några som inte tyckte att vi hade informerat om vilka datum som gällde nu i höst. Dagarna som vi kommer att stänga tidigare är:

  • 6/11
  • 4/12

Då stänger vi 15.45 för att planera vår verksamhet tillsammans i personalgruppen.

Tiderna finns även på skolans hemsida.

Föräldrarådet kommer att ha sitt första möte nu i oktober:
  • Onsdag 15/10, 08.00-09.00 – Gemensamt med föräldrarådet 7-9 (Presentation av nya medlemmar, Föräldrarådets uppdrag och roll)
  • Torsdag 11/12, 08.00-09.00 Enbart F-6
Representanterna får en egen inbjudan också. Minnesanteckningar och mer information finns på hemsidan.

Vi håller även på att ta in uppgifter på vilka barn som kommer att vara hos oss på höstlovet. Om ni inte har svarat på det ännu så gör gärna det. Ni fyller i enkäten som respektive fritidsavdelning har skickat ut. Här kommer den igen om ni har missat den.

Tyvärr så glömde jag att uppdatera den med hur vi arbetar i förskoleklass det här läsåret. Vi har inte gjort några fasta gruppindelningar i två klasser utan vi arbetar i tre mindre grupper till att börja med. Så ni som har barn i förskoleklass får antingen välja FA eller FB när ni fyller i tiderna för fritids under vecka 44. På så sätt får vi all information på rätt ställe ändå.

Sedan vill jag verkligen be er om hjälp. När ni hämtar era barn på skolan så vill vi att ni tar med er ert barn hem och inte frågar barnet om han eller hon vill vara kvar en stund till.

Om ni ska hämta på andra tider så bestäm det med barnen när ni lämnar på morgonen så att det blir tydligt för alla.


måndag 24 mars 2014

Sommaren 2014

Nu så är det bestämt vilka veckor som det är stängt på Södra Ängby Skola i sommar. Det är veckorna 28, 29, 30 och 31. Sommarjourfritids finns för de som har behov av det. Ni har förra veckan fått hem en blankett där ni anger behovet av omsorg efter skolavslutningen den 11/6. Normalt tar vi in tider digitalt men över sommaren som rör så många veckor har vi inget bra system så därför gör vi det på papper istället.

Om ni behöver en plats på sommarjourfritids så ber ni personalen om en speciell blankett för det.

Tänk på att vi har fritids och omsorg för att ni föräldrar ska kunna vara på jobbet. Är man ledig så är man hemma med sitt barn.

Den 12 juni har vi en planeringsdag och då är fritids stängt.

I augusti den 14-15/8  har vi även 2 planeringsdagar då fritids är stängt 14-15/8.

//Johan