måndag 24 november 2014

December

Hej!
Veckorna går så snabbt och snart är vi inne i december. Första advent är bara 1 vecka bort.

Vi har nu sammanställt så långt som det går antalet barn som kommer att vara på Fritids i samband med jul- och nyårshelgerna. Om det blir väldigt få barn några dagar så kommer vi att ta kontakt med de som har anmält behov av fritids för att verkligen stämma av tiderna stämmer. Av erfarenhet vet vi att det är många som inte kommer trots att de har anmält sig. Risken finns att det kanske bara blir ngt barn som är på plats vissa dagar och då vill vi kunna planera för det också.

Det som är lite annorlunda till våren är att vi börjar med en planeringsdag för hela skolan onsdagen den 7 januari och då skolan är helt stängd. De som har behov av fritids den dagen pratar med personalen och då får man fylla i en blankett med barnens tider och kontaktuppgifter som blir anmälan till Fritids den dagen. Omsorgen kommer att vara på Blackebergsskolan den 7/1. Vi hjälps åt med varandras barn de gånger som skolorna stänger helt. Vi hade barn från Blackeberg hos oss bl a på höstlovet när de hade stängt för planering.

Lucia närmar sig med stormsteg och som vanligt kommer vi att fira den på skolan på morgonen den 12/12. Det stora luciatåget (3-9) går först i ljushallen med start 7.30 och det lilla tåget (F-2) börjar 8.45. Som vanligt avslutar F-3 med luciafika i våra lokaler.  Treorna fikar direkt efter det stora luciatåget. År tre får separat information direkt från personalen på i år 3. Tiderna är preliminära än så länge men det kommer att spikas så snart som möjligt. Men utgå ifrån att det är tiderna ovanför som gäller.

De äldre eleverna har Elevens vals vecka nu till veckan och som innebär att vissa praktiskt estetiska ämnen utgår just i veckan. År två kommer även att åka och simma med Maggan (idrottsläraren) då hon kommer att bedöma deras simkunnighet. De som behöver träna extra kommer att få simundervisning under vårterminen.

Vi kommer att ha en trygghetsdag den 2/12. Dessa dagar är oftast väldigt uppskattade av alla elever på skolan.

Det är även dags för APT den 4/12 och då stänger vi som vanligt 15.45 så att alla kan vara med på mötet. Vi uppskattar verkligen att ni har möjlighet att hämta era barn tidigare de gånger som vi har våra arbetsplatsträffar.

Föräldrarådet har inte träffats så ofta den här terminen, men det ska vi ändra på till våren. Hur som helst är det dags för ett föräldraråd den 11/12 och då kommer vi att presentera datum för våren och även förslag på innehåll.


fredag 31 oktober 2014

November

Idag förbereds det för Halloweendisco i eftermiddag på fritids. Både barn och personal är utklädda och redo för lite party.

Halva höstterminen har nu gått och både elever och personal har fått en liten paus i och med höstlovet.

På torsdag till veckan är det dag för APT då vi stänger 15.45 för att planera vår verksamhet. Gör gärna en extra notering i era kalendrar så att ni kan hämta barnen i tid. Den gemensamma tiden som vi har tillsammans i personalgruppen är jätteviktig.

Senare i november kommer vi även att skicka ut en enkät för att utvärdera fritidsverksamheten nu i höst. Den görs 2 gånger per läsår och ligger sedan till grund för planeringen den kommande terminen.

Häromveckan hade vi även en trygghetsförmiddag som var lyckad. Själv var jag med en förskolegrupp och elever från år 8 och då vi pratade om att alla ska få vara som är. Vi tittade på filmen  http://www.ur.se/Produkter/155120-Vara-vanner-Far-Gabriel-vara-prinsessa och hade en diskussion om vad som hände i filmen.

Vi avslutade dagen med att leka på skolgården, bl a Alla ekorrar byter bon. Det är roligt att se de äldre barnen när de leker med sexåringarna. Alla verkar uppskatta de stunderna.

I november kommer det att vara ett elevråd som ska handla om hur vi tillsammans kan göra så att toaletterna ska bli trevligare att använda hos oss på F-3. Det är ett återkommande problem som vi får hjälpas åt med.

Lucia närmar sig och planeringen inför luciatåget är i full gång.söndag 28 september 2014

Höstterminen 2014

Nu har skolan varit igång ca 1 1/2 månad och jag tänkte väcka den här bloggen till liv igen. Det har varit nya rutiner på skolan nu i höst i och med att vi har börjat med att ha morgonfritids utomhus. Arbetslaget är även det uppdelat i två mindre arbetslag (F-1 och 2-3) för att möjliggöra samverkan och samarbetet bättre.

Våra nya rutiner och mötesformer som vi har nu kommer vi kontinuerligt att följa upp för att se hur de fungerar för att ev. göra någon justering för att det ska bli bättre.

Lärarna håller som bäst på att genomföra utvecklingssamtalen med eleverna. Skälet till att de ligger så tidigt på terminen är att eleverna ska få en IUP som de kan arbeta efter resten av läsåret. Samtalet som kommer att hållas på vårterminen sker tillsammans med fritids.

Som Jan (skolans rektor) har nämnt på informationsmötet i höstas så deltar vi i PRIO (ett utvecklingsarbete) för att förbättra skolan resultat. Ett av områdena som vi kommer att arbeta med är just Samverkan mellan skola och fritids och som berör oss på F-3 lite mer eftersom fritidsverksamheten främst finns där. Det känns jättebra att vi fortsätter att utveckla fritids tillsammans med skolan.

Vi hade APT förra veckan och då var det några som inte tyckte att vi hade informerat om vilka datum som gällde nu i höst. Dagarna som vi kommer att stänga tidigare är:

  • 6/11
  • 4/12

Då stänger vi 15.45 för att planera vår verksamhet tillsammans i personalgruppen.

Tiderna finns även på skolans hemsida.

Föräldrarådet kommer att ha sitt första möte nu i oktober:
  • Onsdag 15/10, 08.00-09.00 – Gemensamt med föräldrarådet 7-9 (Presentation av nya medlemmar, Föräldrarådets uppdrag och roll)
  • Torsdag 11/12, 08.00-09.00 Enbart F-6
Representanterna får en egen inbjudan också. Minnesanteckningar och mer information finns på hemsidan.

Vi håller även på att ta in uppgifter på vilka barn som kommer att vara hos oss på höstlovet. Om ni inte har svarat på det ännu så gör gärna det. Ni fyller i enkäten som respektive fritidsavdelning har skickat ut. Här kommer den igen om ni har missat den.

Tyvärr så glömde jag att uppdatera den med hur vi arbetar i förskoleklass det här läsåret. Vi har inte gjort några fasta gruppindelningar i två klasser utan vi arbetar i tre mindre grupper till att börja med. Så ni som har barn i förskoleklass får antingen välja FA eller FB när ni fyller i tiderna för fritids under vecka 44. På så sätt får vi all information på rätt ställe ändå.

Sedan vill jag verkligen be er om hjälp. När ni hämtar era barn på skolan så vill vi att ni tar med er ert barn hem och inte frågar barnet om han eller hon vill vara kvar en stund till.

Om ni ska hämta på andra tider så bestäm det med barnen när ni lämnar på morgonen så att det blir tydligt för alla.


måndag 24 mars 2014

Sommaren 2014

Nu så är det bestämt vilka veckor som det är stängt på Södra Ängby Skola i sommar. Det är veckorna 28, 29, 30 och 31. Sommarjourfritids finns för de som har behov av det. Ni har förra veckan fått hem en blankett där ni anger behovet av omsorg efter skolavslutningen den 11/6. Normalt tar vi in tider digitalt men över sommaren som rör så många veckor har vi inget bra system så därför gör vi det på papper istället.

Om ni behöver en plats på sommarjourfritids så ber ni personalen om en speciell blankett för det.

Tänk på att vi har fritids och omsorg för att ni föräldrar ska kunna vara på jobbet. Är man ledig så är man hemma med sitt barn.

Den 12 juni har vi en planeringsdag och då är fritids stängt.

I augusti den 14-15/8  har vi även 2 planeringsdagar då fritids är stängt 14-15/8.

//Johan

måndag 3 mars 2014

Mars 2014

Nu har sportlovet tagit slut och eleverna kommer tillbaka till skolvardagen. Alla elever i år F-9 på skolna har haft sina utvecklingssamtal för skolsidan nu i vår. De har genomförts utan några skriftliga omdömen som man hade tidigare. Det är en anpassning till de nya regelerna som gäller numera. Jag hoppas att alla har haft bra och givande samtal.

Skolan nya rektor, Jan Aronson har varit på skolan nu i en dryg månad och börjat komma in i skolans arbete mer och mer. Han skriver regebundet på sin blogg om skolan och verksamheten.

Jag vill passa på att be er alla att skriva in sina mobilnummer i skolwebben på sina kontaktuppgifter. När ni har gjort det kommer ni att ha möjlighet frånvaroregistrera era barn via ett sms. Det underlättar för både er som föräldrar och oss som skola. Instruktioner för hur man gör finns på Stockholms stads webbplats.

Något som både engagerar och berör er föräldrar är ledigheter och på skolans hemsida har Jan förtydligat skolans policy.

Den här perioden på året håller vi på att ta in nya elever till förskoleklass och år 7 hösten 2014. Det nya i år är att alla har haft möjlighet att söka digitalt.

Vi hade en lyckad trygghetsdag strax före sportlovet. TEMAT var återvinning genom att eleverna i olika grupper byggde statyer, installationer  osv av återvunnet material som tomma mjölkkartonger, pet-flaskor osv. Resultatet står i ljushallen under en period.

Jag har fått frågor om när Fritids är stängt i sommar men det är inte beslutat ännu, men så fort det är klart får ni den informationen.

Skolan har beslutat att vi ska ha ett Öppet hus nu i vår. För F-3 blir det att vi har vår årliga Vernissage den lördagen då vi redovisar TEMA-arbetet som genomförs under våren. Öppet hus blir 26/4 9.30-12. Som kompensation för den dagen blir att eleverna är lediga den 2/5.

Det här läsåret träffar jag Barnrådet på F-3 en gång i månaden där vi lyfter frågor som vi i personalen vill att barnen ska vara med och bestämma om och saker som barnen tycker är viktiga. Vi har lagt mycket tid på att diskutera regler/förhållningssätt om hur vi vill att det ska fungera både inne och ute hos oss på F-3. Prata gärna med barnen vad vi har kommit fram till.

Nu i mars är det en planeringsdag den 19/3 då hela skolan är stängd, även fritids.

måndag 13 januari 2014

Information om vårterminen 2014


Vårterminen 2014 F-3

Nu har vårterminen kommit igång och jag tänkte skriva några rader till er om vad som händer nu i vår och även skicka med lite datum som är bra att hålla koll på.

Som många av er vet kommer vi att ha ett TEMA-arbete årskursvis nu i vår som avslutas med en vernissage då ni alla blir inbjudna. Vi kommer att börja planera det arbetet nu på tisdag när vi har APT.

Det som också är nytt för i vår är att vi har ett samarbete med After School som erbjuder English Club som ni har fått ett utskick om. Alla frågor om den verksamheten ställer ni direkt till After School.

Intresset verkar vara stort hos F-3 och vi kommer att se om det finns möjlighet att ha fler gruppen än vad det ursprungligen var tänkt.

Skolan måste se till sin egen verksamhet så att vi har förutsättningar att genomföra den på ett bra sätt utan bli påverkade av en extern utförare. Det kan handla om lokaltillgång, hur barnen tar sig till och från English club osv.

Information om utvecklingssamtal och skriftliga omdömen under vårterminen 2014 för år 1-9
Det har skett lite förändringar avseende utvecklingssamtal och skriftliga omdömen från och med vårterminen 2014.

Kravet på skriftliga omdömen tas bort helt för årskurserna 6-9.
Skriftliga individuella utvecklingsplaner ska upprättas för elever i årskurserna 1-5. Utvecklingssamtal ska erbjudas en gång per termin för årskurserna 1-9. Ändringarna är utarbetade av Utbildningsdepartementet i syfte att minska och förenkla lärares administrativa arbete.

På Södra Ängby skola kommer utvecklingssamtal erbjudas från och med mitten på januari månad och fram till sportlovet. Under samtalet kommer elevernas kunskaps- och sociala utveckling att följas upp och den individuella utvecklingsplanen uppdateras.

Samtalen kommer till största del att äga rum under de inplanerade hemstudieeftermidagarna som är förlagda 30/1, 4/2, 13/2 samt den 18/2. Eleverna går i skolan fram till 12.00 för att samtalen ska kunna börjas 12.30. Om man inte har samtal är man på fritids.

Eleverna i årskurs 1-5 kommer att få ett skriftligt omdöme vid slutet av denna termin. Detta omdöme följs sedan upp i ett utvecklingssamtal under höstterminen 2014.

Viktiga datum under våren
 APT då fritids stänger 15.45
14/1, 6/2, 13/3, 29/4 och 20/5
11/2 Studiedag ingen skola, enbart fritids
Vecka 9 (24/2-28/2) Sportlov
19/3 Planeringsdag, skola och fritids stängt!
Vecka 16 (14/4-21/4) Påsklov
1/5 Skola och fritids stängt
2/5 Vanlig skoldag
30/5 Lovdag
6/6 Sveriges nationaldag, skola och fritids stängt
11/6 Skolavslutning

Sedan kommer det att tillkomma ett datum för en planeringsdag i juni när skolan och fritids är stängt. Men datumet är inte riktigt klart ännu eftersom det sker i samverkan med Blackebergsskolan.


fredag 22 november 2013

Påminnelse

Hej!
Som ni vet håller vi på att ta in tider inför jullovet så att vi vet vilka barn som kommer att vara här. Sista svarsdag är söndag.

Sedan har vi även skickat ut en utvärderingsenkät som handlar om Fritids. År ett har inte fått sin ännu, men den kommer till veckan.

Hjälp oss att bli bättre genom att fylla i den!

På tisdag är det dags för APT igen och då stänger vi 15.45 för att kunna planera och förbättra vår verksamhet.